Entra al formulari de presinscripció

Clica aquí per entrar al formulari.

Emplenar totes les dades

Emplena totes les teves dades i les de la teva família si el cas.

Triar la secció i tipus de quota

Selecciona la secció a la que et vols inscriure com a soci.

Pagar

Per últim hauràs de pagar la quota de l'any en curs.

En el cas de fer la inscripció familiar s’ha d’emplenar un formulari per cada membre de la família. (en el membre principal que paga la quota s’ha d’escollir la quota familiar, a la resta de membres la quota familiar associat)